การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเมิน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่หวาน จังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะกรรมการได้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำกลุ่ม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่หวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง

1

2 3 4

  6 78 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

View (165)