คลินิกเทคโนโลยี มทร. พระนคร ร่วมกิจกรรมเติมความรู้ให้ อสวท. ประจำปี 2557

อสวท. 57 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) ให้กับสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2557 Read more

View (121)

สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้

หน่อไม้ 57ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตรา จารย์อภิญญา มานะโรจน์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยง หวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2557 ณ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 65 คน Read more

View (167)

สวพ. และผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือการเป็นที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล

จ้างที่ปรึกษาสวพ. จัดประชุมหารือข้อกำหนดของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยนวัตกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ก้าวสู่สากล ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Read more

View (149)

มทร.พระนคร ร่วมเป็นสมาชิก “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (Engagement Thailand – EnT)

logo_full
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (Engagement Thailand – EnT) ประเภทองค์กร ราย 3 ปี มีวัตถุประสงค์ใน การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในมหาวิทยาลัย เครือข่าย มทร. 9 แห่ง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจสังคมใน ประเทศและต่างประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.engagementthailand.org การเป็นสมาชิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ Read more

View (137)

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2557

ปกประชุมเครือข่ายคลินิก 57ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี Read more

View (139)

ติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) สมุนไพรแปรรูปกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย

ปกติดตามต่อยอดผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) โครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การทำมะกรูดแปลงร่าง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Read more

View (180)

สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร

6_resizeผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และคณะจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบจากเนื้อลูกตาลสุก ได้แก่ ขนมปังปอนด์เนื้อลูกตาลสุก โดนัทเนื้อลูกตาลสุก ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้หมูหยอง ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้กรอก ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้ลูกเกด ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้มะพร้าว ขนมปังเนื้อลูกตาลสุกไส้ลูกตาล ขนมปังเนยแบบเยอรมันจากเนื้อลูกตาลสุก และขนมปังเค้กเนื้อลูกตาลสุก ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆนี้ Read more

View (205)

โครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ปกต่อยอดสมุนไพรผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2557 ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง Read more

View (186)

ฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผล

CMO 57คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบติดตามและประเมินผล” แก่หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ (งานคลินิกเทคโนโลยี และงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร Read more

View (193)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนโครงการคลินิกเทคโนโลยี

สำรวจข้อมูลชุมชนโครงการคลินิกเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่กลุ่มชุมชนเป้าหมายของโครงการคลินิกเทคโนโลยีในแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 3 โครงการ ณ กลุ่มถนอมอาหารจากปลา บ้านตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มชุมชนผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา และกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 Read more

View (198)