เรื่องเล่าความสำเร็จคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553

 การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 การพัฒนาอาชีพการทำน้ำพริกของชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ

 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือกหอม

View (409)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *