คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 2558

DSC_1371ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2558 ในการนี้ ดร.กาญจนา ลือพงษ์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มทร.พระนคร เป็นตัวแทนรับมอบโล่แสดงความขอบคุณที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้สนับสนุนงานเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่าย วท. และ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

(70)