โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ณ วิสาหกิจชุมชนสวัสดิ์คันทรีวิถีพอเพียง ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 Continue Reading →

(7)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม CANVA

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 Continue Reading →

(8)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนลานสร้างสรร (แบรนด์ไร่แจ่ม) ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 เมษายน 2566

Continue Reading →

(16)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลงพื้นที่ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนลานสร้างสรร (แบรนด์ไร่แจ่ม) ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 24 เมษายน 2566

Continue Reading →

(15)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ OTOP จ.สระบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา นำอาจารย์ และนักวิจัย จาก 4 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มชุมชน และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการแก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี (โอทอปสัญจร)” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
Continue Reading →

(18)