คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ภายในงาน Technomart 2023

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ภายในงาน Technomart 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ “การเพิ่มศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปพัฒนาพื้นที่” ของเครือข่าย อว. ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี Continue Reading →

(71)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งมอบของบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งมอบของบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ในโครงการ “เหลือ-ขอ” เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมให้เด็ก ๆ ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งประกอบด้วย เสื้อผ้าสภาพดี จำนวน 2 กระสอบ รวมถึงกระเป๋า ตุ๊กตา และสิ่งของจิปาถะ จำนวน 1 กระสอบ

 

Continue Reading →

(28)

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี และผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 Continue Reading →

(20)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งมอบของบริจาคให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร พร้อมด้วย ดร.สรสุธี บัวพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ส่งมอบของบริจาคให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) Continue Reading →

(34)

การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2567″

        ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Continue Reading →

(28)