นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลงานเด่นของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลงานเด่นของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้องจูปีเตอร์ 7 : ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการประชุม “15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.” ประจำปี 2562 ภายใต้งาน TechnoMart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”

(8)