จัดนิทรรศการในงาน Green Technology Investment Forum 2023 Green Technology Expo

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับงานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผลงานเด่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Green Technology Investment Forum 2023 Green Technology Expo ระหว่างวันที่ 9–12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมกรุงเทพ (BITEC) Hall 98-99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และนานาชาติ

(2)